Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Nauk Ekonomicznych

Nazwa jednostki: Dziekanat Wydzia?u Nauk Ekonomicznych

 

 

l.p.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.

wydane legitymacje i indeksy

MEN-II-21SW

2.

ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-3/14.1/II-15SW

3.

rejestr wydanych za?wiadcze? do Wojskowej Komendy Uzupe?nie?

nr kol./rok stud./data

4.

rejestr wydanych za?wiadcze? do kredytów studenckich

nr kol./rok stud./data

5.

umowy ze studentami studiów niestacjonarnych

kod w-?u/kod kier./rok/nr.kol

6.

druki ?cis?ego zarachowania

PU-K 210

7.

uchwa?y Rady Wydzia?u

M-0012

8.

umowy o dzie?o

nr kol./rok

9.

umowy zlecenie

nr kol./rok

10.

delegacje s?u?bowe

nr kol./rok

11.

pisma zewn?trzne i wewn?trzne

kod w-?u/nr kol./nr aktu/rok

12.

ksi?ga inwentarzowa

150100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Nauk Ekonomicznych

za tre?? odpowiada:

mgr Zofia Konopka

data wytworzenia:

25-01-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 690 razy (w tym z UWM 37 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa